بله برون و حنا بندان

بله برون و حنا بندان

بله برون و حنا بندان

بله برون و حنا بندان یا مهر بران از جمله سنت و مراسمی است که از دیرباز تا کنون در فرهنگ ما ایرانیان نقش مهم و لاینفکی را ایفا نموده است.

جالب است بدانیم که این مراسم در شهرهای مختلف ایران عزیزمان به نام های مختلفی معرفی میشود به طور مثال در تهران به بله برون یا خرج بری ، در مشهد جواب استنی یا کفش پاکنی در ایل ممسنی کد خدا کشون ودر گرگان قدشکنی و خوزستان نیز مهریه بری شهرت دارد.
مراسم بله برون بعد از گرفتن جواب بله عروس خانم ،برگزار می شود.  پیشنهاد می کنیم مقاله آداب و رفتار عروس و داماد در جشن را دنبال بفرمائید.

رسم است که در بله برون و حنا بندان داماد به همراه پدر و مادر و ریش سفیدها و اقوام در جه یک در وقتی از پیش تعیین شده به منزل خانواده عروس رفته و هدایایی را به عروس خانم تقدیم کند. در زمانی نه چندان دور این هدایا در طبقهای تزئین شده و یا سینی های ربان شده تقدیم عروس خانم می شد ولی امروزه این هدایا را به افرادی متبحر و با ذوق و سلیقه داده تا آن ها را گل آرایی کنند که تحسین خانواده ی عروس را هرچه بیشتر به خود جلب نمایند.

گالری دشت شقایق (57)

مراسم حنا بندان

آخرین رسم از آداب عروسی ایرانی حنا بندان است دقیقا یک شب قبل از برگزاری جشن عروسی برگزار می شود برای همین در بین اقوام های مختلف  ایران نام  دیگر آن را جشن خداحافظی از منزل پدر نیز می نامند.

جالب است بدانیم که این مراسم در شهرهای مختلف ایران عزیزمان به نام های مختلفی معرفی میشود به طور مثال در تهران به بله برون یا خرج بری ، در مشهد جواب استنی یا کفش پاکنی در ایل ممسنی کد خدا کشون ودر گرگان قدشکنی و خوزستان نیز مهریه بری شهرت دارد.

مراسم بله برون بعد از گرفتن جواب بله عروس خانم ،برگزار می شود.

رسم است که در این روز زیبا داماد به همراه پدر و مادر و ریش سفیدها و اقوام در جه یک در وقتی از پیش تعیین شده به منزل خانواده عروس رفته و هدایایی را به عروس خانم تقدیم کند. در زمانی نه چندان دور این هدایا در طبقهای تزئین شده و یا سینی های ربان شده تقدیم عروس خانم می شد ولی امروزه این هدایا را به افرادی متبحر و با ذوق و سلیقه داده تا آن ها را گل آرایی کنند که تحسین خانواده ی عروس را هرچه بیشتر به خود جلب نمایند.

گالری دشت شقایق (11)
گالری دشت شقایق (11)
امتیاز
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید