فضای سبز

سبک های طراحی فضای سبز

فضای سبز

فضاي سبز، بخشي از فضاهاي باز است كه عرصه هاي طبيعي يا مصنوعي آن، تحت استقرار درختان، درختچه ها، گل ها، چمن ها و ساير گياهاني است كه براساس نظارت و مديريت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانين و تخصص هاي مرتبط به آن، براي بهبود و زیبایی انواع محیط ها و فضاهای شهری به کار گرفته می شود.

طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

طراحي فضاي سبز، تخصصي حرفه اي است كه مواردي هم چون: تحليل، برنامه ريزي، طراحي، مديريت و نظارت بر محيط هاي طبيعي و انسان ساخت را در بر ميگيرد. طراحي محيط و فضاي سبز، مقدمه ي خلق محيط و منظرهاي برانگيزاننده، پرمعني و پايدار است. عوامل شكل دهنده محيط و منظر، عبارتند از: شكل، مواد، مقياس و بافت که با گذشت زمان، به منظور پاسخگويي به طيف گسترده اي از زمينه هاي گوناگون، تكامل پيدا كرده است. چنانچه طرح بتواند عوامل مختلف و اغلب مغاير با يكديگر را هماهنگ كند و با زمينه آنها پيوند يابد، جزئي از كل محيط و منظر را تشكيل خواهد داد و در غير اين صورت، موجب ناسازگاري، تغييرات نامطلوب و بروز ساير مسائل ناخواسته خواهد شد.

وظيفه اجتماعي و مهم طراحي فضاي سبز، ايجاد هماهنگي ميان هنر و علم، به منظور سازماندهي برنامه ريزي و

طراحي كل محيط و منظر است.

اصول طراحی فضای سبز

گیاهان در معماری فضای سبز، به عنوان مصالح طراحی و فضاسازی به کار گرفته می شوند. گیاهان می توانند با توجه به خصوصیت های خاص ناشی از شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری موثر در ساختن فضا سهیم باشند و هم چنین می توانند به صورت های دیوار، سقف و کف به کار گرفته شوند. وقتی گیاهان به صورت ردیفی و انبوه کاشته شوند، می توانند نقش دیواره را داشته باشند. سایه گستر درختان می تواند جایگزین سقف شود و کف را نیز می توان توسط گیاهان پوششی تعریف کرد.

گیاهان با خصوصیاتی که از آن ها برخوردارند، نقش های زیر را بر عهده دارند :

 • ایجاد حصار
 • کنترل دید
 • ممانعت حرکت
 • تقسیم فضا
اصول طراحی فضای سبز

–  ایجاد حصار

محصور کردن فضا نخستین اصل حاکم بر طراحی مکان های شهری است. به طوری که اگر فضا به خوبی محصور نشود، نمی تواند به یک مکان جذاب تبدیل شود.

– کنترل دید

گیاهان فضا را محدود و از اشراف نامطلوب ممانعت می کنند. استفاده از فضای سبز برای کنترل دید باید به گونه ای باشد که دید خارج محدود شود ولی دید داخل به سمت خارج آزاد باشد تا بتوان قسمت های زیبارا بهتر دید. در کنترل دید، نقطه ی دید، قصد بیننده و یا استفاده کننده اهمیت دارد.

– ممانعت حرکت

گیاهان می توانند در کنترل عبور و مرور دخالت داشته باشند. در یک فضای سبز می توان مسیر را به زیبایی با کمک گیاهان مسدود کرد.

– تقسیم فضا

تقسیم فضا مهم ترین ویژگی گیاهان در طراحی فضاهای سبز است. گیاهان می توانند یک فضای ساده را به چندین فضای متنوع کوچک ترتقسیم کنند. هم چنین گیاهان در اثر تفاوت در گونه، فاصله ی کاشت و ارتفاع، تاثیر های گوناگونی بر فضا می گذارند. فضاهای تقسیم شده، می توانند مکان های مناسبی برای فعالیت های گوناگون مورد استفاده قرار گیرند.

روش های مختلف اجرای فضای سبز:

اجراي فضاي سبز به روشهاي مختلف به شرح ذيل انجام ميپذيرد :

 1. طراحي فضاي سبز به روش انگليسي كلاسيك برگرفته ازخطوط صاف وهندسي ومنظم ميباشد .
 2. طراحي و اجراي فضاي سبز به روش فرانسوي كه داراي مدلهاي خاص اين نوع طراحي، مانند استفاده ازآب، پستي و بلندي، تپه ماهور است .
 3. طراحي فضاي سبز به روش ايتاليايي كه برگرفته ازطرح هاي فضاي سبز فرانسوي است .
 4. طراحي و اجراي فضاي سبز به روش سنتي و روستايي كه از زمان هاي قديم مرسوم بوده، سعي شده از فضاي بافت روستايي تبعيت كند .
 5. طراحي به روش هاي فضاي سبز ژاپني و چيني، درفضاي سبز معروف به باغ هاي ژاپني است .
 6. طراحي فضاي سبز به روش هاي مدرن آمريكايي که ازطرح هاي نامنظم همگن پيروي ميكند .

7.طراحي فضاي سبز باغ ايراني كه آميختگي زيادي با روش طراحي فضاي سبز انگليسي دارد. استفاده ازعنصرآب، رديف كاري درختان و جوي آب وروش طرح هاي انگليسي مي باشد.

سبک های طراحی فضای سبز

سبک های طراحی فضای سبز

سبك ها بستگي به فكر، سليقه افراد، ميزان بودجه و مدت زماني دارد كه ميخواهند در فضاي سبز سپري كند.

 1. سبک رسمی فضای سبز: داراي سبك كلاسيك منظم و حروف به سبك ويكتوريا بوده و به پول زيادي نياز دارد.
 2. سبک مدرن فضای سبز: در اين سبك عناصر مهم و اصلي باغ شامل: آب، گياه و سنگ است و اگر اختلافي در طرح مشاهده شود، خلاقيت طراح است كه طرح قديمي را تبديل به طرح هاي مدرن مي كند. مثلاً: استفاده از رنگ هاي مختلف از چرخ رنگ فضاي سبز و كشف آن توسط طراحان صورت ميگيرد. استفاده از ديوار گياهي و تطبيق گياهان با شكل و نماي ساختمان و همخواني و تضاد مصالح با مواد گياهي، استفاده از آب و حركت آن توسط ساخت آبنما و فواره و ايجاد صدا و حركت ديگر مظاهر طراح هاي مدرن است و پيشرفت علم ژنتيك و شناخت رنگها و علم روانشناسي رنگ ها به اين سبك كمك شاياني كرده است .
 3. سبک غیر رسمی فضای سبز: اين سبك بسيار كم هزينه بوده و تقريباً از سبك روستايي بهره مي گيرد و بالاخره در عين بي نظمي و با كمترين گياه و به قولي از ضايعات مي توان زيباترين طرح را احداث كرد.
 4. سبک ژاپنی فضای سبز: در اين سبك ما از آب، خاك و درخت به معني و مفهوم آنها كه زندگي مي كنند، مي رسيم. در سبك ژاپني اصيل از هر چيز ميتوان بهره گرفت و استفاده از آب، درخت و سنگ ريزه مانند جزيره در حال حركت به طرف ساحل و حركت دادن و محو كردن و استفاده از حداكثر اشكال طبيعي به طرح مورد نظر رسيد. به طور خلاصه ژاپني ها طبيعت را دوست دارند نه كپي ازآنها و نيز كوچك كردن باغ را قبول دارند و عناصر كليدي در سبك ژاپني عبارتند از: سنگ، آب و سبزي به معناي كلي به صورت غير قرينه يا نامنظم در عين بي نظمي داراي توازون در كنار هم قرار ميگيرند. سنگ نماينده كوه به همراه سوزني برگها و آبشار و نهر و بركه و ايجاد تپه هاي كوچك و بزرگ به همراه جوي آبشار خلق سبك ژاپني ميباشد .
 5. سبک باغ صخره ای فضای سبز: سبك باغ صخره اي داراي اجزاي تشكيل دهنده سنگ و گياه در يك ارتباط نزديك به هم مي باشد كه استفاده از سنگ هاي بزرگ و گياهان ريز و كوتاه نقش عمده اين سبك هست.
 6. سبک فضای سبز باغ ایرانی (Persian gardens) : باغ ايراني تحت عناويني مختلف چون پرديس، باغ بهشت، باغ ايراني و چهار باغ در مقابل باغهاي علمي دنيا مطرح مي باشد. ميتوان ادعا كرد كه عمده سبك هاي معروف باغسازي دنيا ازجمله باغ يوناني، باغ رومي، باغ اسلامي، باغ مغولي، باغ تركي وغيره ريشه درسبك معماري باغ ايراني دارند كه طي عصرهاي مختلف به نقاط مختلف دنيا انتقال يافته است. ايران در عصرهای مختلف مورد هجوم اقوام مختلف مانند يوناني، اعراب، مغول و تاتار قرارگرفته است و توسط مهاجران، فرهنگ غني ايراني ازجمله سبك معماري باغسازي به نقاط مختلف دنيا ازجمله اروپا وخاورميانه، شمال افريقا، آسياي ميانه وشبه قاره هند انتقال يافته است. با ادغام سبك باغ ايراني با فرهنگ بومي درهر منطقه نام جديد به خود گرفته ومعروف شده است. در اين ارتباط معروف ترين باغ در دنيا كه جزء عجايب هفتگانه است تاج محل در هندوستان مي باشد كه يك باغ كاملاً ايراني بوده و توسط معماران ايراني بنا شده است.

انتخاب گیاهان در طراحی فضای سبز

براي انتخاب گياهان، در مرحله اول، لازم است نيازهاي عملكردي طراحي مشخص شود. به عنوان مثال، بايد تعيين شود كه توده گياهان مورد نظر، براي اهداف حفاظتي به كار برده مي شوند يا اهداف تزييني و اكولوژيكي. پس در اين مرحله، ضروري است كه به نيازهاي طبيعي و رويش گياهان دقت شود. مجموعه اي از عوامل اكوسيستمي در رشد و بقاي گونه هاي گياهي در يك منطقه دخالت دارند. از آنجا كه مهيا كردن شرايط زيستي گياهان، به طور غيرطبيعي، بسيار هزينه بر و عملاً غير ممكن است، بايد گياهاني كه براي يك منطقه انتخاب مي شوند، به طور طبيعي با آن منطقه سازگاري داشته باشند. گياهان، به عنوان يكي از اجزاي طراحي، در طراحي منظر به كار گرفته مي شوند و به واسطه اندازه شان، عمدتاً سيماي غالب طرح را به خود اختصاص مي دهند. در كنار درختان، درختچه ها و پوشش هاي زميني، گياهان علفي، پيازداز و گل ها مكمل درختان، در طرح منظر هستند. همه اين عوامل، در قالب يك عامل ناپايدار پوشش گياهي قرار مي گيرند و لازم است براي رسيدن به اهداف بلند مدت پايداري طرح، به كار گرفته شوند. بنابراين، ضروري است پوشش گياهي در طول مدت بهره برداري از طرح، مورد مراقبت، مديريت و نگهداري قرار گيرد. كود دهي، تامين آب، هرس و دفع آفات، از جمله اقدامات در اين زمينه است. يكي از موثرترين راه كارها در كاهش ناپايداري پوشش گياهي، سازگاري با شرايط زيستي است.

کلام آخر

طراحی فضای سبز جایگاه ویژه ای در تالارها و باغ تالارها دارد و باعث منحصربفرد شدن فضای آن ها میگردد.

باغ تالار دشت شقایق بهترین طراحان را به کار گرفته تا فضایی خاص را برای برگزاری مهمانی و مجالس شما عزیزان فراهم آورد تا شبی رویایی و خاطره انگیز برای شما رقم بزند.

امتیاز
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید